0987.833.140 (7h30 - 21h30)

Yamaha

Yamaha MG16XU
Yamaha MG16XU
25,000,000₫ 20,000,000₫
Sub Yamaha YST SW515
Sub Yamaha YST SW515
7,894,000₫ 7,739,000₫
YAMAHA YST-SW205
YAMAHA YST-SW205
6,410,000₫ 5,250,000₫
YAMAHA YST-SW90
YAMAHA YST-SW90
0₫ Giá: Liên hệ
YAMAHA YST-SW80
YAMAHA YST-SW80
4,042,000₫ 3,990,000₫
Loa Sub siêu trầm Yamaha SB-M-800II
Loa Sub siêu trầm Yamaha SB-M-800II
2,717,000₫ 2,625,000₫
Loa hội trường Yamaha S15
Loa hội trường Yamaha S15
0₫ Giá: Liên hệ
Loa sân khấu Yamaha A12
Loa sân khấu Yamaha A12
0₫ Giá: Liên hệ
Cục đẩy YAMAHA AK9
Cục đẩy YAMAHA AK9
12,894,000₫ 10,290,000₫
Cục đẩy YAMAHA AK8
Cục đẩy YAMAHA AK8
10,843,000₫ 9,450,000₫
YAMAHA XP7000
YAMAHA XP7000
6,170,000₫ 6,090,000₫
YAMAHA XP3500
YAMAHA XP3500
5,106,000₫ 5,040,000₫
YAMAHA XP2500
YAMAHA XP2500
5,113,000₫ 4,725,000₫
Cục đẩy Yamaha P7000S
Cục đẩy Yamaha P7000S
6,363,000₫ 5,145,000₫
Cục đẩy Yamaha P3500S
Cục đẩy Yamaha P3500S
4,772,000₫ 4,410,000₫
Bàn Mixer Yamaha MG10
Bàn Mixer Yamaha MG10
0₫ Giá: Liên hệ
Mixer Yamaha MGP24X
Mixer Yamaha MGP24X
0₫ Giá: Liên hệ
Mixer Yamaha MGP 12X
Mixer Yamaha MGP 12X
0₫ Giá: Liên hệ
Mixer Yamaha MG206C USB
Mixer Yamaha MG206C USB
0₫ Giá: Liên hệ
Bàn mixer Yamaha MG12
Bàn mixer Yamaha MG12
0₫ Giá: Liên hệ
Mixer Yamaha MGP16X
Mixer Yamaha MGP16X
0₫ Giá: Liên hệ
Bàn mixer Yamaha MG20XU
Bàn mixer Yamaha MG20XU
29,870,000₫ 23,000,000₫
Bàn mixer Yamaha MG20
Bàn mixer Yamaha MG20
0₫ Giá: Liên hệ
Mixer Yamaha MGP32X
Mixer Yamaha MGP32X
0₫ Giá: Liên hệ
Bàn Mixer Yamaha MG06X
Bàn Mixer Yamaha MG06X
0₫ Giá: Liên hệ
Bàn mixer Yamaha MG16
Bàn mixer Yamaha MG16
0₫ Giá: Liên hệ
Bàn mixer Yamaha MG102C
Bàn mixer Yamaha MG102C
0₫ Giá: Liên hệ
Bàn mixer Yamaha MG12XU
Bàn mixer Yamaha MG12XU
0₫ Giá: Liên hệ
Bàn mixer Yamaha MG10XU
Bàn mixer Yamaha MG10XU
0₫ Giá: Liên hệ
Mixer Yamaha MG12/4 USB
Mixer Yamaha MG12/4 USB
0₫ Giá: Liên hệ
Yamaha MG16/6FX
Yamaha MG16/6FX
5,157,000₫ 5,145,000₫
Bàn Mixer Yamaha MG124C
Bàn Mixer Yamaha MG124C
0₫ Giá: Liên hệ
Yamaha MG82 CX
Yamaha MG82 CX
3,977,000₫ 3,675,000₫
Mixer BMG 1202F
Mixer BMG 1202F
4,945,000₫ 4,725,000₫
Mixer BMG 1202E
Mixer BMG 1202E
6,309,000₫ 5,565,000₫
Mixer Yamaha MG124CX
Mixer Yamaha MG124CX
5,056,000₫ 4,725,000₫
Mixer Yamaha MG 166CX
Mixer Yamaha MG 166CX
5,444,000₫ 5,145,000₫


Khách hàng

Địa chỉ các Showroom