0987.833.140 (7h30 - 21h30)

paramax

Đầu karaoke Paramax LS 5000
Đầu karaoke Paramax LS 5000
15,043,000₫ 14,689,500₫
Amply paramax SA 999HD
Amply paramax SA 999HD
0₫ Giá: Liên hệ
Micro có dây paramax PRO-999
Micro có dây paramax PRO-999
1,561,000₫ 1,459,500₫
Micro karaoke có dây paramax PRO-888
Micro karaoke có dây paramax PRO-888
1,087,000₫ 1,039,500₫
Micro karaoke paramax PRO-8000
Micro karaoke paramax PRO-8000
3,911,000₫ 3,244,500₫
Loa đứng Paramax F-2000
Loa đứng Paramax F-2000
8,748,000₫ 7,348,950₫
Loa PARAMAX P-809F
Loa PARAMAX P-809F
4,431,000₫ 4,095,000₫
Loa PARAMAX P-609F
Loa PARAMAX P-609F
3,076,000₫ 2,940,000₫
Loa PARAMAX P-509
Loa PARAMAX P-509
3,086,000₫ 2,625,000₫
Loa PARAMAX P-508
Loa PARAMAX P-508
2,906,000₫ 2,625,000₫
Loa PARAMAX P-309
Loa PARAMAX P-309
1,956,000₫ 1,890,000₫
Loa đứng Paramax F-500
Loa đứng Paramax F-500
4,523,000₫ 4,084,500₫
Loa PARAMAX P-507
Loa PARAMAX P-507
2,526,000₫ 2,520,000₫
Loa karaoke paramax P-1000
Loa karaoke paramax P-1000
4,690,000₫ 3,988,950₫
Loa karaoke paramax P-300
Loa karaoke paramax P-300
2,430,000₫ 2,194,500₫
Loa karaoke Paramax P 1500
Loa karaoke Paramax P 1500
0₫ Giá: Liên hệ
Loa karaoke paramax P-900
Loa karaoke paramax P-900
0₫ Giá: Liên hệ
Loa karaoke paramax P-2500
Loa karaoke paramax P-2500
0₫ Giá: Liên hệ
Loa karaoke paramax P-800
Loa karaoke paramax P-800
0₫ Giá: Liên hệ
Mixer karaoke paramax M-888
Mixer karaoke paramax M-888
2,498,000₫ 1,993,950₫
Amply karaoke Paramax SA-500
Amply karaoke Paramax SA-500
5,065,000₫ 3,988,950₫
Amply Paramax SA-999 XP
Amply Paramax SA-999 XP
6,090,000₫ 4,924,500₫
Amply PARAMAX SA-666XP
Amply PARAMAX SA-666XP
3,536,000₫ 3,045,000₫
Đầu karaoke Paramax LS 3000
Đầu karaoke Paramax LS 3000
5,735,000₫ 5,239,500₫


Khách hàng

Địa chỉ các Showroom