0987.833.140 (7h30 - 21h30)

Micro Shure

Shure UGX9 II
Shure UGX9 II
3,950,000₫ 3,300,000₫
-19%
Shure UGX8
Shure UGX8
3,206,000₫ 2,929,500₫
-13%
Shure UGX8 II
Shure UGX8 II
3,809,000₫ 3,034,500₫
-20%
Micro shure PGA58
Micro shure PGA58
0₫ Giá: Liên hệ
Micro shure PGA48
Micro shure PGA48
0₫ Giá: Liên hệ
Micro shure PGX24/BETA 87A
Micro shure PGX24/BETA 87A
0₫ Giá: Liên hệ
Micro không dây PGX24/SM58
Micro không dây PGX24/SM58
0₫ Giá: Liên hệ
Micro PGX24A/BETA 58
Micro PGX24A/BETA 58
0₫ Giá: Liên hệ
Micro shure SM58 - LC
Micro shure SM58 - LC
0₫ Giá: Liên hệ
Micro shure PGX24A/PG58
Micro shure PGX24A/PG58
12,439,000₫ 10,710,000₫
-18%
Micro shure PG48 – QTR – B
Micro shure PG48 – QTR – B
1,034,000₫ 945,000₫
-13%
Micro karaoke Shure PG58 – QTR
Micro karaoke Shure PG58 – QTR
1,562,000₫ 1,312,500₫
-20%
Micro Shure PG48-LC
Micro Shure PG48-LC
904,000₫ 892,500₫
-6%
Tay cầm micro shure UGX8 II
Tay cầm micro shure UGX8 II
1,369,000₫ 1,207,500₫
-16%
Tay cầm micro karaoke UGX9
Tay cầm micro karaoke UGX9
1,032,000₫ 997,500₫
-8%
Tay cầm micro không dây UGX8
Tay cầm micro không dây UGX8
1,144,000₫ 997,500₫
-17%
Micro Shure UGX11
Micro Shure UGX11
4,266,000₫ 3,360,000₫
-25%
Micro Shure UGX10
Micro Shure UGX10
3,555,000₫ 3,360,000₫
-10%
Micro không dây Shure PGX 242
Micro không dây Shure PGX 242
0₫ Giá: Liên hệ
Micro không dây Shure UR4D
Micro không dây Shure UR4D
3,837,000₫ 3,465,000₫
-14%
Micro Shure PG58
Micro Shure PG58
1,733,000₫ 1,365,000₫
-25%
Micro Shure 959
Micro Shure 959
231,000₫ 199,500₫
-18%
Micro Shure UGX6
Micro Shure UGX6
2,365,000₫ 2,310,000₫
-7%
Micro Shure UGX7
Micro Shure UGX7
3,846,000₫ 3,150,000₫
-22%
Micro Shure UGX9
Micro Shure UGX9
3,554,000₫ 3,200,000₫
-17%
Microphones Shure UGX4
Microphones Shure UGX4
2,800,000₫ 2,205,000₫
-25%
Micro Shure ULX4
Micro Shure ULX4
2,117,000₫ 1,890,000₫
-15%
Micro Shure U820
Micro Shure U820
2,117,000₫ 1,890,000₫
-15%


Khách hàng

Địa chỉ các Showroom