0987.833.140 (7h30 - 21h30)

Cục Công Suất

Marter T7
Marter T7
0₫ Giá: Liên hệ
Cục đẩy Fedyco T8 NS+ công suất  800 x 2
Cục đẩy Fedyco T8 NS+ công suất 800 x 2
12,777,000₫ 11,500,000₫
-10%
Artsound Pro 4001
Artsound Pro 4001
0₫ Giá: Liên hệ
Artsound Pro 4800
Artsound Pro 4800
18,750,000₫ 22,000,000₫
-20%
Artsound Pro 4400
Artsound Pro 4400
15,853,000₫ 13,000,000₫
-18%
PDCJ 4800
PDCJ 4800
13,678,000₫ 11,790,000₫
-13%
Hot Cục Đẩy Artsound Pro 500
Cục Đẩy Artsound Pro 500
13,333,000₫ 10,800,000₫
-19%
Cục Công Suất PEAVEY 7200
Cục Công Suất PEAVEY 7200
0₫ Giá: Liên hệ
Cục Đẩy 4 Kênh PDCJ 4850
Cục Đẩy 4 Kênh PDCJ 4850
16,853,000₫ 13,900,000₫
-11%
BFAUDIO BF 9140
BFAUDIO BF 9140
34,567,000₫ 28,000,000₫
-19%
BFAUDIO BF 4800
BFAUDIO BF 4800
26,829,000₫ 21,000,000₫
-18%
BFAUDIO BF 4600
BFAUDIO BF 4600
20,930,000₫ 18,000,000₫
-14%
BFAUDIO BF 4400
BFAUDIO BF 4400
17,977,000₫ 16,000,000₫
-11%
BFAUDIO BF 3814
BFAUDIO BF 3814
24,719,000₫ 22,000,000₫
-11%
BFAUDIO BF 3612
BFAUDIO BF 3612
22,988,000₫ 20,000,000₫
-13%
BFAUDIO BF 3610
BFAUDIO BF 3610
20,454,000₫ 18,000,000₫
-12%
BF AUDIO BF 2140
BF AUDIO BF 2140
24,358,000₫ 19,000,000₫
-22%
BF AUDIO BF 2600
BF AUDIO BF 2600
15,476,000₫ 13,000,000₫
-16%
Crown XLi 2500
Crown XLi 2500
14,673,000₫ 14,175,000₫
-8%
Cuc Day BFAUDIO BF-21000
Cuc Day BFAUDIO BF-21000
11,309,000₫ 9,975,000₫
-16%
Cục đẩy công suất INUKE NU4 – 6000
Cục đẩy công suất INUKE NU4 – 6000
13,956,000₫ 13,335,000₫
-9%
Cục đẩy công suất Europower EP4000
Cục đẩy công suất Europower EP4000
13,122,000₫ 12,400,500₫
-10%


Khách hàng

Địa chỉ các Showroom