0987.833.140 (7h30 - 21h30)

BMB

LOA BMB CS 450V MK II
LOA BMB CS 450V MK II
8,241,000₫ 7,875,000₫
Loa BMB CSN 500SE
Loa BMB CSN 500SE
11,720,000₫ 11,445,000₫
LOA BMB CSV 900 SE
LOA BMB CSV 900 SE
24,404,000₫ 21,525,000₫
Loa karaoke BMB CSE 312
Loa karaoke BMB CSE 312
24,268,000₫ 20,895,000₫
Loa karaoke BMB CSE 310
Loa karaoke BMB CSE 310
19,642,000₫ 17,325,000₫
Loa BMB CSX 850 hàng bãi
Loa BMB CSX 850 hàng bãi
10,240,000₫ 8,925,000₫
Loa Karaoke BMB CS 255 hàng bãi
Loa Karaoke BMB CS 255 hàng bãi
5,157,000₫ 5,145,000₫
Loa BMB CSX 550 hàng bãi
Loa BMB CSX 550 hàng bãi
6,896,000₫ 6,300,000₫
Loa BMB CSX 1000 hàng bãi
Loa BMB CSX 1000 hàng bãi
11,797,000₫ 11,025,000₫
BMB CS 252 Bãi Nhật
BMB CS 252 Bãi Nhật
10,919,000₫ 9,975,000₫
BMB CSN 455E
BMB CSN 455E
13,333,000₫ 11,340,000₫
BMB CSD 2000 SE
BMB CSD 2000 SE
21,084,000₫ 18,375,000₫
BMB CSV 450SE
BMB CSV 450SE
17,439,000₫ 14,000,000₫
Loa Bmb cs 251 V
Loa Bmb cs 251 V
7,594,000₫ 6,300,000₫
BMB CSN 255E
BMB CSN 255E
10,470,000₫ 9,345,000₫
BMB CSX 1000 SE
BMB CSX 1000 SE
21,710,000₫ 17,325,000₫
Loa BMB CSX 850 SE
Loa BMB CSX 850 SE
15,108,000₫ 14,595,000₫
Loa karaoke BMB CSD 880SE
Loa karaoke BMB CSD 880SE
17,362,000₫ 16,590,000₫
LOA KARAOKE BMB CSX 580SE
LOA KARAOKE BMB CSX 580SE
14,875,000₫ 12,495,000₫
BMB CSX 550 SE
BMB CSX 550 SE
13,493,000₫ 11,760,000₫
BMB CSX 850
BMB CSX 850
16,547,000₫ 14,595,000₫
Bmb CSJ 210SE
Bmb CSJ 210SE
10,000,000₫ 9,975,000₫
Loa karaoke BMB CSE 308
Loa karaoke BMB CSE 308
16,951,000₫ 14,595,000₫
Loa BMB CSN 300SE
Loa BMB CSN 300SE
11,410,000₫ 9,345,000₫


Khách hàng

Địa chỉ các Showroom