0987.833.140 (7h30 - 21h30)

Đầu BTE

Đầu karaoke BTE 2 ổ cứng 4TB
Đầu karaoke BTE 2 ổ cứng 4TB
12,962,000₫ 11,025,000₫
-19%
Đầu karaoke BTE 2 ổ cứng 3T
Đầu karaoke BTE 2 ổ cứng 3T
11,625,000₫ 9,765,000₫
-20%
ĐẦU KARAOKE BTE V6 4T
ĐẦU KARAOKE BTE V6 4T
18,275,000₫ 16,695,000₫
-13%
ĐẦU KARAOKE BTE V6 3T
ĐẦU KARAOKE BTE V6 3T
17,058,000₫ 15,225,000₫
-15%
Đầu karaoke BTE S600 4TB Gold
Đầu karaoke BTE S600 4TB Gold
12,804,000₫ 11,900,000₫
-18%
Đầu karaoke BTE Platinum 3Tb Gold
Đầu karaoke BTE Platinum 3Tb Gold
10,549,000₫ 10,390,000₫
-9%
Bộ KIT BTE Full HD
Bộ KIT BTE Full HD
5,000,000₫ 4,515,000₫
-14%
Đầu BTE VOD 4T
Đầu BTE VOD 4T
13,291,000₫ 11,025,000₫
-21%


Khách hàng

Địa chỉ các Showroom