0987.833.140 (7h30 - 21h30)

Phụ kiện âm thanh

Chân loa Weida Đen
Chân loa Weida Đen
625,000₫ 490,000₫
-20%
Chân loa Weida Trắng
Chân loa Weida Trắng
595,000₫ 500,000₫
-16%
Tủ Rack 16U
Tủ Rack 16U
4,777,000₫ 4,515,000₫
-10%
Tủ rack 12U
Tủ rack 12U
5,064,000₫ 4,095,000₫
-23%
Tủ Rack 10U
Tủ Rack 10U
3,888,000₫ 3,675,000₫
-10%
Tủ Rack 8U
Tủ Rack 8U
3,333,000₫ 3,045,000₫
-13%
Dây micro 7m
Dây micro 7m
192,000₫ 157,500₫
-22%
Dây micro 6m
Dây micro 6m
530,000₫ 451,500₫
-19%


Khách hàng

Địa chỉ các Showroom