0987.833.140 (7h30 - 21h30)

Loa Paramax

Loa đứng Paramax F-2000
Loa đứng Paramax F-2000
8,748,000₫ 7,348,950₫
-20%
Loa PARAMAX P-809F
Loa PARAMAX P-809F
4,431,000₫ 4,095,000₫
-12%
Loa PARAMAX P-609F
Loa PARAMAX P-609F
3,076,000₫ 2,940,000₫
-9%
Loa PARAMAX P-509
Loa PARAMAX P-509
3,086,000₫ 2,625,000₫
-19%
Loa PARAMAX P-508
Loa PARAMAX P-508
2,906,000₫ 2,625,000₫
-14%
Loa PARAMAX P-309
Loa PARAMAX P-309
1,956,000₫ 1,890,000₫
-8%
Loa đứng Paramax F-500
Loa đứng Paramax F-500
4,523,000₫ 4,084,500₫
-14%
Loa PARAMAX P-507
Loa PARAMAX P-507
2,526,000₫ 2,520,000₫
-5%
Loa PARAMAX P-909F
Loa PARAMAX P-909F
5,764,000₫ 5,145,000₫
-15%
Loa karaoke paramax P-1000
Loa karaoke paramax P-1000
4,690,000₫ 3,988,950₫
-19%
Loa karaoke paramax P-300
Loa karaoke paramax P-300
2,430,000₫ 2,194,500₫
-14%
Loa karaoke Paramax P 1500
Loa karaoke Paramax P 1500
0₫ Giá: Liên hệ
Loa karaoke paramax P-900
Loa karaoke paramax P-900
0₫ Giá: Liên hệ
Loa karaoke paramax P-2500
Loa karaoke paramax P-2500
0₫ Giá: Liên hệ
Loa karaoke paramax P-800
Loa karaoke paramax P-800
0₫ Giá: Liên hệ


Khách hàng

Địa chỉ các Showroom