0987.833.140 (7h30 - 21h30)

Micro karaoke

Artsound Pro Mic 2
Artsound Pro Mic 2
0₫ Giá: Liên hệ
Micro Marter M8
Micro Marter M8
0₫ Giá: Liên hệ
Micro Micar 3
Micro Micar 3
0₫ Giá: Liên hệ
MICRO KHÔNG DÂY M5
MICRO KHÔNG DÂY M5
0₫ Giá: Liên hệ
Micro không dây CX 2400
Micro không dây CX 2400
0₫ Giá: Liên hệ
CAF CA P6
CAF CA P6
865,000₫ 779,000₫
-10%
Sennheiser E 838II S
Sennheiser E 838II S
1,148,000₫ 999,000₫
-13%
Micro Acnos SM 8100
Micro Acnos SM 8100
694,000₫ 549,000₫
-21%
Micro Acnos SM 9000
Micro Acnos SM 9000
803,000₫ 699,000₫
-13%
Micro Acnos SM 9101V
Micro Acnos SM 9101V
2,551,000₫ 1,990,000₫
-22%
Micro Artsound Pro Mic 1
Micro Artsound Pro Mic 1
4,987,000₫ 3,990,000₫
-20%
Shure UGX9 II
Shure UGX9 II
3,950,000₫ 3,300,000₫
-19%
BFAUDIO K-308D+
BFAUDIO K-308D+
4,100,000₫ 6,000,000₫
-22%
BFAUDIO K-304D+ PLUS
BFAUDIO K-304D+ PLUS
3,600,000₫ 5,000,000₫
-13%
BFAUDIO K 304D+
BFAUDIO K 304D+
36,000,000₫ 4,000,000₫
-12%
BFAUDIO K 302D+
BFAUDIO K 302D+
2,682,000₫ 2,200,000₫
-18%
Shure UGX8
Shure UGX8
3,206,000₫ 2,929,500₫
-13%
Shure UGX8 II
Shure UGX8 II
3,809,000₫ 3,034,500₫
-20%
Micro karaoke VietKTV VK 406 Plus
Micro karaoke VietKTV VK 406 Plus
4,642,000₫ 4,095,000₫
-16%
Micro karaoke VinaKTV USS 900
Micro karaoke VinaKTV USS 900
5,212,000₫ 5,145,000₫
-6%
Micro karaoke VinaKTV GalaxyLD-03
Micro karaoke VinaKTV GalaxyLD-03
0₫ Giá: Liên hệ
Micro có dây paramax PRO-999
Micro có dây paramax PRO-999
1,561,000₫ 1,459,500₫
-11%
Micro karaoke có dây paramax PRO-888
Micro karaoke có dây paramax PRO-888
1,087,000₫ 1,039,500₫
-9%
Micro shure PGA58
Micro shure PGA58
0₫ Giá: Liên hệ
Micro shure PGA48
Micro shure PGA48
0₫ Giá: Liên hệ
Micro shure PGX24/BETA 87A
Micro shure PGX24/BETA 87A
0₫ Giá: Liên hệ
Micro không dây PGX24/SM58
Micro không dây PGX24/SM58
0₫ Giá: Liên hệ
Micro PGX24A/BETA 58
Micro PGX24A/BETA 58
0₫ Giá: Liên hệ
Micro shure SM58 - LC
Micro shure SM58 - LC
0₫ Giá: Liên hệ
Micro shure PGX24A/PG58
Micro shure PGX24A/PG58
12,439,000₫ 10,710,000₫
-18%
Micro shure PG48 – QTR – B
Micro shure PG48 – QTR – B
1,034,000₫ 945,000₫
-13%
Micro karaoke Shure PG58 – QTR
Micro karaoke Shure PG58 – QTR
1,562,000₫ 1,312,500₫
-20%
Micro Shure PG48-LC
Micro Shure PG48-LC
904,000₫ 892,500₫
-6%
Micro karaoke Vinaktv VN-999
Micro karaoke Vinaktv VN-999
1,250,000₫ 997,500₫
-24%
Micro karaoke shupu SM 8.2
Micro karaoke shupu SM 8.2
0₫ Giá: Liên hệ
Micro karaoke BBS E-500GS
Micro karaoke BBS E-500GS
7,283,000₫ 6,195,000₫
-19%
Tay cầm micro shure UGX8 II
Tay cầm micro shure UGX8 II
1,369,000₫ 1,207,500₫
-16%
Tay cầm micro karaoke UGX9
Tay cầm micro karaoke UGX9
1,032,000₫ 997,500₫
-8%
Tay cầm micro không dây UGX8
Tay cầm micro không dây UGX8
1,144,000₫ 997,500₫
-17%
Micro VinaKTV Galaxy LD-02
Micro VinaKTV Galaxy LD-02
0₫ Giá: Liên hệ
Micro karaoke paramax PRO-8000
Micro karaoke paramax PRO-8000
3,911,000₫ 3,244,500₫
-21%
Micro AAP audio K-900F
Micro AAP audio K-900F
7,303,000₫ 6,825,000₫
-11%
Micro AAP audio K900
Micro AAP audio K900
9,367,000₫ 7,770,000₫
-21%
Micro AAP audio K800
Micro AAP audio K800
8,533,000₫ 6,720,000₫
-25%
Micro AAP audio K688
Micro AAP audio K688
7,375,000₫ 6,195,000₫
-20%
Micro AAP audio K600
Micro AAP audio K600
3,863,000₫ 3,570,000₫
-12%
Micro Shure UGX11
Micro Shure UGX11
4,266,000₫ 3,360,000₫
-25%


Khách hàng

Địa chỉ các Showroom