0987.833.140 (7h30 - 21h30)

Marter T7
Marter T7
0₫ Giá: Liên hệ
Mixer Marter MX12
Mixer Marter MX12
0₫ Giá: Liên hệ
Mixer MFX12
Mixer MFX12
0₫ Giá: Liên hệ
Vang số karaoke cao cấp KV 80
Vang số karaoke cao cấp KV 80
0₫ Giá: Liên hệ
Cục đẩy Fedyco T8 NS+ công suất  800 x 2
Cục đẩy Fedyco T8 NS+ công suất 800 x 2
12,777,000₫ 11,500,000₫
-10%
Soundcraft EFX8
Soundcraft EFX8
0₫ Giá: Liên hệ
Artsound Pro 4001
Artsound Pro 4001
0₫ Giá: Liên hệ
Artsound Pro 4800
Artsound Pro 4800
18,750,000₫ 22,000,000₫
-20%
Artsound Pro 4400
Artsound Pro 4400
15,853,000₫ 13,000,000₫
-18%
Vera36 TW Audio
Vera36 TW Audio
0₫ Giá: Liên hệ
Artsound Pro 3200
Artsound Pro 3200
9,411,000₫ 9,500,000₫
-15%
PDCJ 4800
PDCJ 4800
13,678,000₫ 11,790,000₫
-13%
Hot Cục Đẩy Artsound Pro 500
Cục Đẩy Artsound Pro 500
13,333,000₫ 10,800,000₫
-19%
Loa Sub Artsound 15AS1
Loa Sub Artsound 15AS1
13,643,000₫ 11,900,000₫
-13%
Loa Artsound Pro 12 K1
Loa Artsound Pro 12 K1
21,797,000₫ 19,400,000₫
-11%
Loa Artsound Pro 12 K2
Loa Artsound Pro 12 K2
16,831,000₫ 14,000,000₫
-17%
Cục Công Suất PEAVEY 7200
Cục Công Suất PEAVEY 7200
0₫ Giá: Liên hệ
Cục Đẩy 4 Kênh PDCJ 4850
Cục Đẩy 4 Kênh PDCJ 4850
16,853,000₫ 13,900,000₫
-11%
BFaudio K 3000 Wifi Pro
BFaudio K 3000 Wifi Pro
10,843,000₫ 9,000,000₫
-17%
BFAUDIO KP 6012
BFAUDIO KP 6012
32,500,000₫ 26,000,000₫
-20%
BFAUDIO KP 6010
BFAUDIO KP 6010
26,506,000₫ 22,000,000₫
-17%
BFAUDIO K 1000 PLUS
BFAUDIO K 1000 PLUS
9,411,000₫ 7,000,000₫
-15%
BFAUDIO K 306D+
BFAUDIO K 306D+
8,641,000₫ 7,000,000₫
-19%
BFAUDIO F15
BFAUDIO F15
31,707,000₫ 26,000,000₫
-18%
BFAUDIO F12
BFAUDIO F12
24,137,000₫ 21,000,000₫
-13%
BFAUDIO F10
BFAUDIO F10
15,294,000₫ 13,000,000₫
-15%
BFAUDIO BF 9140
BFAUDIO BF 9140
34,567,000₫ 28,000,000₫
-19%
BFAUDIO BF 4800
BFAUDIO BF 4800
26,829,000₫ 21,000,000₫
-18%
BFAUDIO BF 4600
BFAUDIO BF 4600
20,930,000₫ 18,000,000₫
-14%
BFAUDIO BF 4400
BFAUDIO BF 4400
17,977,000₫ 16,000,000₫
-11%
BFAUDIO BF 3814
BFAUDIO BF 3814
24,719,000₫ 22,000,000₫
-11%
BFAUDIO BF 3612
BFAUDIO BF 3612
22,988,000₫ 20,000,000₫
-13%
BFAUDIO BF 3610
BFAUDIO BF 3610
20,454,000₫ 18,000,000₫
-12%
BF AUDIO BF 2140
BF AUDIO BF 2140
24,358,000₫ 19,000,000₫
-22%
BF AUDIO BF 2600
BF AUDIO BF 2600
15,476,000₫ 13,000,000₫
-16%
LOA BFAUDIO BF 112
LOA BFAUDIO BF 112
22,352,000₫ 19,000,000₫
-15%
Crown XLi 2500
Crown XLi 2500
14,673,000₫ 14,175,000₫
-8%
Cuc Day BFAUDIO BF-21000
Cuc Day BFAUDIO BF-21000
11,309,000₫ 9,975,000₫
-16%
Loa JBL JRX 125
Loa JBL JRX 125
10,246,000₫ 8,715,000₫
-19%
Loa JBL JRX115
Loa JBL JRX115
7,926,000₫ 6,825,000₫
-18%
Loa JBL JRX115i
Loa JBL JRX115i
6,914,000₫ 6,825,000₫
-6%


Khách hàng

Địa chỉ các Showroom